Lirik Lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan Versi Bahasa Nias | Syair Lagu Rohani Nias

Lirik Lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan

Versi Bahasa Nias


Fa’aurida buala soroi Ama 

Fa’aurida ba wangai halöwö 
Böi arörö dödöda ba nösi gulidanö 
Fa’aurida ba no howu-howu 

Fa’aurimö buala Lowalangi 
Fa’aurimö ba wolo’ö Yesu 
Ba na ta’o’ö Ia, Ibe khöda wa’auri 
Fa’auri dania na ba zorugo 

Reff:
He Yesu oguna’o nosogu 
Hafatua so wa’abölolögu 
Na no sae dania mate 
Ahori ginötögu 
Fa’aurigu utou’ö khöu Yesu 


***
Fa’aurida buala soroi Ama 

Fa’aurida ba wangai halöwö 
Böi arörö dödöda ba nösi gulidanö 
Fa’aurida ba no howu-howu 

Fa’aurimö buala Lowalangi 
Fa’aurimö ba wolo’ö Yesu 
Ba na ta’o’ö Ia, Ibe khöda wa’auri 
Fa’auri dania na ba zorugo 

Reff:
He Yesu oguna’o nosogu 
Hafatua so wa’abölolögu 
Na no sae dania mate 
Ahori ginötögu 
Fa’aurigu utou’ö khöu Yesu 

Posting Komentar

0 Komentar