[2 VERSI] Lirik dan Kunci Gitar Lagu Nias Sita Ohi | Aya Ayagu Mbalatu - Naese Naese

KUNCI GITAR LAGU NIAS
SITA OHI - Naese Naese

Lirik dan Kunci Gitar Lagu Nias Sita Ohi

CHORD C    

Ket: Warna Biru = Cowok, Merah = Cewek

C                                  G                    C
Aya-ayagu mbalatu, aya-ayagu doho
C                        G                  C                G       C            G                   C       G (Pancing)
Lõsa sio-sio na matedo, ya’ugõ zamunu ya’o … ae ba naese-naese …
           C                                 C
Bõrõ khõu nakhi sita ohi, ga’au ya’o labõbõzi
 C                                                                G                             C
Salulu ndraugõ ba wa’omasi, tenga salau bõrõ ba wokasi


G  C                                    F                                 C
Hadia ya mõido u oni, hadia ya mõido maigi
C                             G                                   C   G
Me sara likhe lõ ohi, sada na lõ tanõ owi


C                                           G                   C
Tenga ua fa lõ ana’a, tenga ua fa lõ kefe
C                              G                                  C                   G                C        G (Pancing)
No ufatenge galawe, amada khõu lõ itehe … ae ba naese-naese …
                   C                                 C
Ha bõrõ khõu nakhi sita ohi, ga’au ya’o labõbõzi
C                                                                 G                           C
Salulu ndraugõ ba wa’omasi, tenga salau bõrõ ba wokasi


G   C                                               F                        C
He no awuyudo mefõna, da fulu zamõtõ ya’o
C                                 G                                       C
Dawalu moroi ba telo, darua moroi ba hinako


C                                           G                          C
He akhigu gundre awu, sanuge ba hogu doru
C                              G                                         C                   G                C        G (Pancing)
Ha sa gayau nifaigigu, mbotou zanuzu tõdõgu … ae ba naese-naese …
                   C                                 C
Ha bõrõ khõu nakhi sita ohi, ga’au ya’o labõbõzi
C                                                                 G                           C
Salulu ndraugõ ba wa’omasi, tenga salau bõrõ ba wokasi


G   C                                             F                          C
Ba na ufaigi ba zarõu, mane fotonga fagawe
C                               G                                       C
Ba hiza ae na fahulu, mane mboto da warate


C                                    G                        C
He akhigu si alawe, akao orirido õbe’e
C                              G                                  C                   D                C        G (Pancing)
Utõrõi hulo wamaze, ba wamu’a ono gefe … ae ba naese-naese …
                   C                                 C
Ha bõrõ khõu nakhi sita ohi, ga’au ya’o labõbõzi
C                                                                 G                           C
Salulu ndraugõ ba wa’omasi, tenga salau bõrõ ba wokasi


G   C                                                F                          C
Mowengu-wengu gi’a nasi, mege’ege gi’a noyo
C                                       G                                       C
Mowengu-wengu na lõ fao, mege’ege na lõ faedo

CHORD G        

Ket: Warna Biru = Cowok, Merah = Cewek

G                                  D                    G
Aya-ayagu mbalatu, aya-ayagu doho
G                        D                  G                D       G            D                   G       D (Pancing)
Lõsa sio-sio na matedo, ya’ugõ zamunu ya’o … ae ba naese-naese …
           G                                 G
Bõrõ khõu nakhi sita ohi, ga’au ya’o labõbõzi
 G                                                                D                             G
Salulu ndraugõ ba wa’omasi, tenga salau bõrõ ba wokasi


D  G                                    C                                 G
Hadia ya mõido u oni, hadia ya mõido maigi
G                             D                                   G   D
Me sara likhe lõ ohi, sada na lõ tanõ owi


G                                           D                   G
Tenga ua fa lõ ana’a, tenga ua fa lõ kefe
G                              D                                  G                   D                G        D (Pancing)
No ufatenge galawe, amada khõu lõ itehe … ae ba naese-naese …
                   G                                 G
Ha bõrõ khõu nakhi sita ohi, ga’au ya’o labõbõzi
G                                                                 D                           G
Salulu ndraugõ ba wa’omasi, tenga salau bõrõ ba wokasi


D   G                                               C                        G
He no awuyudo mefõna, da fulu zamõtõ ya’o
G                                 D                                       G
Dawalu moroi ba telo, darua moroi ba hinako


G                                           D                          G
He akhigu gundre awu, sanuge ba hogu doru
G                              D                                         G                   D                G        D (Pancing)
Ha sa gayau nifaigigu, mbotou zanuzu tõdõgu … ae ba naese-naese …
                   G                                 G
Ha bõrõ khõu nakhi sita ohi, ga’au ya’o labõbõzi
G                                                                 D                           G
Salulu ndraugõ ba wa’omasi, tenga salau bõrõ ba wokasi


D   G                                             C                          G
Ba na ufaigi ba zarõu, mane fotonga fagawe
G                               D                                       G
Ba hiza ae na fahulu, mane mboto da warate


G                                    D                        G
He akhigu si alawe, akao orirido õbe’e
G                              D                                  G                   D                G        D (Pancing)
Utõrõi hulo wamaze, ba wamu’a ono gefe … ae ba naese-naese …
                   G                                 G
Ha bõrõ khõu nakhi sita ohi, ga’au ya’o labõbõzi
G                                                                 D                           G
Salulu ndraugõ ba wa’omasi, tenga salau bõrõ ba wokasi


D   G                                                C                          G
Mowengu-wengu gi’a nasi, mege’ege gi’a noyo
G                                       D                                       G

Mowengu-wengu na lõ fao, mege’ege na lõ faedo
About Nias


~Budaya Nias~

Fahombo (Lompat Batu)
Fahombo (Lompat Batu)
Fataele/Foluaya (Tari Perang)
Maena (Tari berkoelompok)
Tari Moyo (Tari Elang)
Tari Mogaele
Fangowai (Tari sekapur sirih/penyambutan tamu)
Fame Ono nihalõ (Pernikahan)
Omo Hada (Rumah Adat)
Fame'e Tõi Nono Nihalõ (Pemberian nama bagi perempuan yang sudah menikah)
Fasösö Lewuö (Menggunakan adu bambu untuk menguji kekuatan pemuda Nias)


Dalam budaya Ono Niha (Nias) terdapat cita-cita atau tujuan rohani hidup bersama yang termakna dalam salam “Ya’ahowu” (dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia “semoga diberkati”). Dari arti Ya’ahowu tersebut terkandung makna: memperhatikan kebahagiaan orang lain dan diharapkan diberkati oleh Yang Lebih Kuasa. Dengan kata lain Ya’ahowu menampilkan sikap-sikap: perhatian, tanggungjawab, rasa hormat, dan pengetahuan. Jika seseorang bersikap demikian, berarti orang tersebut memperhatikan perkembangan dan kebahagiaan orang lain : tidak hanya menonton, tanggap, dan bertanggungjawab akan kebutuhan orang lain (yang diucapkan : Selamat – Ya’ahowu), termasuk yang tidak terungkap, serta menghormatinya sebagai sesama manusia sebagaimana adanya. Jadi makna yang terkandung dalam “Ya’ahowu” tidak lain adalah persaudaraan (dalam damai) yang sungguh dibutuhkan sebagai wahana kebersamaan dalam pembangunan untuk pengembangan hidup bersama.

Wikipedia

Posting Komentar

0 Komentar