LIRIK LAGU NIAS ROCKY BE DUHA - FOFANOGU INA | Raja Bunglon | SYAIR LAGU NIAS

LIRIK LAGU NIAS

ROCKY BE DUHA

FOFANOGU INA

Batole wangenu  he inagu
Ohahau’õ  dõdõu  wofanõgu
Fatahõ dangamõ  lau angandrõ salahigu
Mofanõ lõ olohi dõdõgu
Fatahõ dangamõ lau angandrõ salahigu
Mofanõ lõ olohi dõdõgu

Fefu mene mene heinagu
noutanõgõ ba mbõrõ dõdõgu
Yamõi fangabõlõ simõi si’o wofanõgu
Sitobali dela howu-howu
Yamõi fangabõlõ simõi si’o wofanõgu
Sitobali dela howu-howu

Reff//
Me lõ tõtõnafõ ba mbanua
ambõ gõlõ wangalui soguna
Andrõ mõido ba danõ sebua
maatõ so dania gamaehuta

Fofanõgu  ina lõ arara
mangawulido dõfi fõnada
Naitõrõ tõdõu ndrao faigi haga mbawa ina
Ufaoheõ khõmõ duria
Naitõrõ tõdõu ndrao faigi haga mbawa ina
Ufaoheõ khõmõ duria.
Tahukah Kamu?

Selintas Nias
Pulau Nias merupakan salah satu Pulau yang terdapat di pantai BaratPulau Sumatera. Pulau ini masuk ke dalam wilayah administratif ProvinsiSumatera Utara. Suku bangsa Nias memiliki budaya khas yang berkaitan dengantradisi megalitik. Pola perkampungan yang cenderung berada pada arealperbukitan yang didatarkan, secara umum terdiri dari dua baris rumah tempattinggal yang saling berhadapan. Berbagai tinggalan dari tradisi megalitik yangberbahan batu diletakkan di depan rumah adat, sebagai simbol status sosialpenghuninya. Simbol status sosial juga ditunjukkan dari besar kecilnya rumahadat, atau tinggi rendahnya bangunan megalitik serta raya tidaknya pola hiasbaik yang ada rumah adat ataupun bangunan megalitik. Di dalam rumah adatbiasanya diletakkan berbagai arca perwujudan leluhur, pahatan berbagaiperhiasan ataupun alat-alat musik yang dimiliki. Seluruh aspek ritus yangdijalankan masyarakatnya selalui disertai dengan bunyi-bunyian (alat musik)diantaranya fo’ere atau arambafondrahi dan tutu.

(sumber: Academia)
Lirik Lagu Nias - Rocky BE Duha - Fofanogu Ina | Raja Bunglon

Posting Komentar

0 Komentar